เว็บที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสาร


 

บริษัท ไทคูณ เมดิคอล จำกัด

      นำถวายชุดป้องกันการติดเชื้อ (Aqufalo) เพื่อพระราชทานแก่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา  

https://youtu.be/G0U1BXMkITk