ชุดให้ความชื้นระบบปิดพร้อมหัวต่อ


เป็นชุดให้ความชื้นระบบปิดพร้อมหัวต่อ ใช้สำหรับให้ออกซิเจนผู้ป่วย