ผลิตภัณฑ์ของเรา
โคมไฟผ่าตัด (Operating Light) เตียงตรวจภายใน (Examination Chair) เตียงผ่าตัด (Operating Table) ชุดต่อขยายสำหรับการผ่าตัดศัลยกรรมกระดูกสันหลัง Carbon Frame เครื่องล้างทำความสะอาดด้วยคลื่นเสียง เครื่องล้างและฆ่าเชื้อโรคเครื่องมือแพทย์ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรคด้วยไอน้ำ เครื่องล้างและฆ่าเชื้อโรคหม้อนอนและกระบอกปัสสาวะ เครื่องอบฆ่าเชื้อโรคอุณหภูมิต่ำด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ เครื่องปิดผนึกซองเวชภัณฑ์ ชุดชั้นวางทางการแพทย์ Ceiling Pendant ชุดให้อ๊อกซิเจนระบบปิด Humidifier & Nebulizer & Aquatherm III ชุดบริหารปอด Trilflo II/Voldyne/Air-Eze อุปกรณ์กรองเชื้อแบคทีเรียและไวรัส Filter/HEPA/HME อุปกรณ์ช่วยในการหายใจ Anesthesia/Oxygen/Aerosol therapy เครื่องมือส่องตรวจหลอดลม Laryngoscope Fiberlight Set ระบบอากาศทางการแพทย์ Medical Gas Systems บริการซ่อมเครื่องมือแพทย์
กลับไปที่หน้ารายการ

ชุดชั้นวางอุปกรณ์ทางการแพทย์ Ceiling Pendant


   ชุดชั้นวางอุปกรณ์ทางการแพทย์ Ceiling Pendant เป็นศูนย์รวมระบบรองรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ อาทิเช่น ระบบอากาศทางการแพทย์ ระบบไฟฟ้า ระบบถ่ายทอดสัญญาณต่างๆ และรองรับอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆที่ใช่ทางการแพทย์ ไทคูณเมดิคอล มีวิศวกรที่มีความรู้และความชำนาญในการออกแบบและติดตั้ง ชุดชั้นวางอุปกรณ์ทางการแพทย์ Ceiling Pendant ให้เหมาะสมกับความต้องการของแพทย์และพยาบาลในแต่ละสาขา เพื่อให้บุคคลากรทางการแพทย์ทำงานได้สะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา